Innovam & Oomt

Probleem

Samenwerking tussen de twee organisaties geeft veel “gedoe”. Afstemming tussen de opdrachtgever (Oomt) en de opdrachtnemer (Innovam) gaat moeizaam en leidt tot veel vruchteloze discussies.

Oplossing

Door bestaande vergaderstructuur en cultuur om te vormen naar Power Meetings is de sfeer en effectiviteit sterk toegenomen.

Resultaat

  • Aantal incidenten dat het bureau van de beide directies bereikt is met ruim 80% afgenomen
  • Naast de sterk verbeterde gemeten klanttevredenheid (van onvoldoende naar ruim voldoende) leidde de verbeterde samenwerking tot lagere kosten in de uitvoering van projecten.
  • ROI project van > 300%

Open gesprek en onderling vertrouwen is cruciaal